[vccitranslate]

Tập hợp các ý kiến đóng góp các vấn đề về thuế, hải quan, chuẩn bị Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2020

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, các Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 và 07/CT-TTg về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và trên cơ sở kết quả triển khai quá trình cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục các chương trình công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Để có cơ sở thực hiện hiệu quả các công việc nêu trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành thu thập thông tin đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp với ngành thuế và hải quan trong thời gian qua. Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, đánh giá theo mẫu phiếu thông tin và gửi về Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến dự và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) đề nghị đăng ký rõ trong phiếu thông tin, chúng tôi sẽ gửi giấy mời dự Hội nghị đối thoại sau khi thống nhất lịch trình với Bộ Tài chính.

Hình ảnh Hội nghị Đối thoại về chính sách và TTHC Thuế, Hải quan năm 2019

Ngoài các nội dung trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, góp ý về môi trường, chính sách đối với doanh nghiệp, các khó khăn – vướng mắc ảnh hưởng đến doanh nghiệp bao gồm các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế do tác động của dịch Covid-19…. Chúng tôi sẽ tập hợp và hợp tác cùng với các doanh nghiệp để trao đổi và phản ánh lên Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp.

Mọi kiến nghị xin vui lòng gửi về: Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI, Tòa nhà VCCI, tầng 5 số 9 Đào duy Anh, Đống đa, Hà Nội  (A. Hùng, chị Hương) (Tel : 024. 35742022, 35742121/m.lẻ : 242, 233 hoặc 024.35742165), Fax : 024. 35742020, 35742030).  Email: vuthehung73@gmail.com; huongvt@vcci.com.vn và đồng gửi VCCI-HCM – Phòng Hội viên và Đào tạo. Tel : 08 3932 5149  DĐ : 0983 967567. Email: tramnguyenvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo