[vccitranslate]

Tư duy đột phát trong Marketing và bán hàng

Chủ đề        : “ TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG MARKETING VÀ BÁN HÀNG ”
Thời gian   : Ngày 03-04/6/2014 (8:30-16:30).
Địa điểm    : Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Giảng viên : Th.s Nguyễn Thị Mỹ Châu, Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO) Cơ quan của Liên Hiệp Quốc
Nội dung    : 

  • Tổng quan về 07 nguyên tắc trong tư duy đột phá và lựa chọn ứng dụng trong kinh doanh
  • Sự cần thiết của tư duy đột phá trong kinh doanh nhằm giải quyêt vấn đề đạt sự tăng trưởng theo đúng mục tiêu đề ra
  • Tích hợp ứng dụng nguyên tắc  tư duy đột phá trong Marketing và Bán hàng
  • Hướng dẫn cụ thể hóa giải pháp để Dự đoán thị trường, Sáng tạo sản phẩm/ dịch vụ và Bán hàng thành công
  • Thực hành ứng dụng thông qua các tình huống mẫu và trao đổi rút kinh nghiệm.

Học phí     : 1.100.000d/người

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Hội đồng Doanh Nhân Nữ, VCCI-HCM
ĐT    :  (84-8) 39325 167 – Mobile: 0903 646 080
Fax   :  (84-8) 39325 472
Email :  nglanhuong@vcci-hcm.org.vn ;   nglanhuongvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo