[vccitranslate]

Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trong quá trình thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ giữa Bộ Luật Lao động và các Luật khác được ban hành, Chính Phủ và Quốc hội đã chủ trương sửa đổi Bộ Luật Lao động để đáp ứng tình hình thực tiễn. Với chủ trương được đề ra, Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam (VCCI) cùng với các tổ chức 3 bên đã tiến hành nghiên cứu góp ý, xây dựng dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi.

Nhằm tập hợp thêm các ý kiến của doanh nghiệp về nội dung của dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, VCCI tổ chức buổi Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với chi tiết như sau:

  • Thời gian: Thứ tư, ngày 04/01/2017 (08:30 – 12:00)
  • Địa điểm: Phòng họp lầu 10, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
  • Chương trình: Vui lòng tham khảo file đính kèm

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 03/01/2017:
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08.3932 1205; Fax: 08.3932 5472
C. Phương Thảo – DĐ: 0906 821 203; Email: phuongthao@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo