[vccitranslate]

Thúc đẩy hợp tác công tư trong việc nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm

Mục tiêu xây dựng, phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, đủ sức cạnh tranh trong hội nhập, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống người nông dân là vấn đề được Nhà nước hết sức quan tâm. Để phát huy vai trò của nền kinh tế nông nghiệp, trong thời gian tới việc tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, bền vững và gắn với xây dựng và phát huy các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi phù hợp, trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất ít khi một đơn vị kinh tế có thể đảm nhận tất cả các khâu từ đầu vào đến đầu ra cho một sản phẩm thì sự liên kết giữa các tổ chức kinh tế với nhau, giữa các tổ chức kinh tế với cơ sở sản xuất, hộ nông dân là xu hướng tất yếu.

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) với sự tài trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) sẽ tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy hợp tác công tư trong việc nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm”

  • Thời gian: Thứ hai, ngày 12/12/2016 (9:00 – 17:00)
  • Địa điểm: KS Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM
  • Nội dung chương trình: Vui lòng tham khảo chương trình gửi kèm.
  • Phí tham dự: Miễn phí. (Có phiên dịch Anh -Việt, BTC kính mời toàn thể đại biểu ăn trưa tại khách sạn)

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5170; Fax: 08. 3932 5472
A. Dũng – DĐ: 0912 363 838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo