[vccitranslate]

Quản lý sản xuất

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có tầm nhìn khái quát về cách thức lãnh đạo và quản lý sản xuất hiểu được vai trò và vị trí của người quản lý. Tìm hiểu các chức năng quản lý sản xuất. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) sẽ tổ chức khóa đào tạo:

  • Thời gian: 2 ngày, 4 buổi từ 8:30-16:30, ngày 19, 20/12/2013
  • Giảng viên: Thạc sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giảng viên Trưởng PTN Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Khoa Cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Giảng dạy môn Quản lý SX và DV cho Trung tâm đào tạo Tự động hoá Công nghiệp (CTFA) thuộc đề án “Đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phố” của UBND Tp.HCM. Tham gia giảng dạy lớp ngắn hạn Lean Manufacturing cho Oxylane Vietnam.
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
  • Học phí: 1.100.000đ/người ( Hội viên VCCI và học viên đóng phí trước ngày 18/12/2013 giảm còn 1.000.000đ ).
  • Đối tượng: Các trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, các cấp quản lý sản xuất …
  • Nội dung khóa học: Xem thêm chi tiết đính kèm

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08. 39320033/39325170; Fax: 08.39325472
C.Trịnh Thu An ; Email: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo