[vccitranslate]

Pháp luật lao động và xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý lao động tại doanh nghiệp

Nội dung  :            Pháp luật về Hợp đông lao động; Chính sách tiền lương; Phương pháp trả  lương hiệu  quả và đúng pháp luật; Những vấn đề thay đổi gần đây liên quan đến giấy phép lao động nước ngoài; Giải quyết tranh chấp;  Xử  lý  vấn đề đình công  trong  quản lý  lao  động  tại doanh nghiệp…

Thời gian  :           2 ngày 20-21/12/2011 (03 buổi)
                               Sáng 8:00-11:30 Chiều 13:30-16:30
Địa điểm   :          VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Báo cáo viên :     Đại diện lãnh đạo Sở Lao Động – Thương binh và xã hội Tp.HCM
Học phí :               400.000 đ/người. (Mức phí này đã được sự hỗ trợ của Hội đồng
                               doanh  nhân  nữ VCCI, bao gồm:  tài liệu,  giải khát,  giấy chứng
                               nhận, …)
Đối tượng tham gia: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý, chuyên viên nhân sự-
                                      hành chính tổng hợp, kế  toán, lao động tiền lương…

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Hội đồng Doanh Nhân Nữ,  VCCI-HCM
ĐT: 08.39325167 – 0903646080 Fax. 08.39325472.
Email: nglanhuongvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo