[vccitranslate]

Phân tích và lập báo cáo tài chính

Nhằm giúp các nhà quản lý, lãnh đạo nhìn một cách tổng thể về hệ thống tài chính để chỉ đạo và kiểm tra các con số kế toán, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng để tự tin đưa ra quyết định và đem lại hiệu quả tối ưu nhất trong hoạt động kinh doanh của mình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) sẽ tổ chức khóa đào tạo “Phân tích và lập báo cáo tài chính”:

Thời gian: 2 ngày 19-20/3/2013 (8:00 – 16:30)

Giảng viên: GS, TS. Phạm Long, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), hiện ông đang giảng dạy và nghiên cứu về rủi ro; thống kê ứng dụng; ngân hàng điện tử; tài chính; đàm phán; đấu giá cho Trường Kinh Doanh – Đại học MINOT (Hoa Kỳ),ông đã từng đảm nhận chức vụ kinh tế trưởng cho Công ty cổ phần đầu tư tài chính BIDV chuyên về phân tích đánh giá tình hình kinh tế tài chính, và là chuyên gia phân tích số liệu, hướng dẫn các nhà nghiên cứu của Trung tâm thống kế thực nghiệm, Đại học New Mexico…

Ông là tác giả của một số giáo trình và sách tham khảo như: Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp (Lý Thuyết Và Bài Tập Thực Hành); Thẩm Định Tài Chính Dự Án; Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp (Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Bài Tập – Đáp Án). Ngoài ra ông còn là tác giả của một số bài báo được đăng trên tạp trí khoa học trong nước và nước ngoài…

Địa điểm: Hội trường lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Học phí: 1.100.000đ/người (Hội viên VCCI hoặc học viên đóng phí trước ngày  8/3/2012 sẽ được giảm 100.000đ; Đăng ký 3 người sẽ được miễn phí người thứ 4).

Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản lý cấp cao và cấp trung…

Nội dung khóa học: 

Phần I: Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp (đọc, lập và hiểu)

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Sự khác biệt giữa tiền với tư cách là một khoản mục trên Bảng cân đối kế toán và dòng tiền từ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phần II: Phân tích báo cáo tài chính

1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán trong ngắn hạn
2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động (hoạt động đầu tư vào tài sản)
3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh đòn bẩy tài chính
4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi
5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh giá trị của doanh nghiệp

Phần III: Thẩm định tài chính dự án đầu tư
1. Từ kết quả nghiên cứu các báo cáo tài chính, đặc biệt là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích những vấn đề liên quan đến xác định dòng tiền của dự án
2. Các chỉ tiêu trong thẩm định tài chính dự án
3. Các cách xác định NPV và nguyên tắc nhất quán giữa dòng tiền, lãi suất chiết khấu và vốn đầu tư trong tính NPV

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08. 39320033/39325170;  Fax: 08.39325472
C.Trịnh Thu  An ; Email: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo