Nền kinh tế tuần hoàn – Hướng tiếp cận mới nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường

Trong những năm gần đây, thực trạng chất thải không được xử lý an toàn trước khi xả thải ra môi trường đã trở thành vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường. Chất thải không được xử lý tích cực, tích tụ lâu ngày trong môi trường làm gây ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Vậy làm thế nào để hạn chế những tác động tiêu cực tới môi trường, giúp hài hòa lợi ích về mặt kinh tế, môi trường và xã hội cho các doanh nghiệp?

Với mục đích tạo ra diễn đàn để các doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà khoa học thảo luận, chia sẻ cách làm hiệu quả nhằm giảm thiểu tác hại, tái sử dụng và tái chế chất thải, mang lại lợi ích về mặt kinh tế, môi trường và xã hội cho các doanh nghiệp thông qua một chu trình sản xuất tuần hoàn, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM tổ chức hội thảo: “Nền kinh tế tuần hoàn – Hướng tiếp cận mới nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường”

  • Thời gian: Thứ năm, ngày 28/07/2016 (8:15-11:45)
  • Địa điểm: KS Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Q.1
  • Nội dung: Vui lòng tham khảo chương trình hội thảo đính kèm.
  • Đối tượng tham dự: Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các trường đại học, lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng, kỹ thuật an toàn môi trường, hành chính tổ chức…
  • Phí tham dự: Miễn phí (BTC mời đại biểu dùng cơm trưa tại khách sạn).

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5170; Fax: 08. 3932 5472
A. Dũng – DĐ: 0912 363 838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo