Lễ phát động “Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững 2016”

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, hướng tới mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững (PTBV), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index – CSI) nhằm đo lường giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí PTBV trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, đồng thời cũng là một công cụ để quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. VCCI sẽ sử dụng CSI để đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam và kết quả sẽ được công bố tại “Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016” được tổ chức vào tháng 10/2016.

Nhằm thông tin đến Quý Doanh nghiệp về các nội dung và tiêu chí đánh giá của chương trình nêu trên, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phát triển bền vững tại doanh nghiệp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững 2016”:

  • Thời gian: Ngày 21/04/2016 (8:30-11:00)
  • Địa điểm: Hội trường Khách sạn Grand, 8 Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM.
  • Phí tham dự: Miễn phí

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5169; Fax: 08. 3932 5472
C. Nhung – DĐ: 0909 88 37 88Email: trangnhung@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo