[vccitranslate]

Lập kế hoạch và điều hành sản xuất

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, việc lập kế hoạch và điều hành sản xuất đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý chặt chẽ từ quy trình thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề sản xuất cho đến việc tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, tăng giá trị sản phẩm. Người điều hành sản xuất cần có khả năng kiểm soát nguồn lực rất lớn từ các cấp, bộ phận nhằm đảm bảo tiến độ sản phẩm phải thỏa mãn các tiêu chí đo lường để đạt đến hiệu quả cuối cùng theo kế hoạch đề ra như: đạt số lượng, chất lượng yêu cầu khách hàng; thời gian đúng lúc, kịp thời; chi phí hiệu quả cho việc sử dụng nguồn lực thực thi kế hoạch.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) tổ chức khóa tập huấn “Lập kế hoạch và điều hành sản xuất”

  • Thời gian: Ngày 29-30/09/2016 (8:30 – 16:30)
  • Địa điểm: Phòng học lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
  • Nội dung học: Theo bản đề cương đính kèm
  • Giảng viên: Ông Nguyễn Thanh Bình – Giảng viên cao cấp Chương trình Business Edges, người đã có 15 năm làm tại nhà máy Cơ khí, 05 năm làm Kỹ sư trưởng và 20 năm làm Quản lý cho tập đoàn TORAY Nhật Bản
  • Đối tượng: Cán bộ quản lý, điều hành trong sản xuất
  • Chi phí: 1.200.000đ/người(bao gồm: tài liệu, giải khát…). Ưu đãi: Hội viên VCCI: 1.100.000/người.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5167; Fax: 08. 3932 5472
C. Hiền; DĐ: 0983 232 688; Email: hien.tran@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo