[vccitranslate]

Khóa đào tạo “Quản lý hành chính văn phòng kinh doanh”

Chi nhánh VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý đơn vị đăng ký tham dự các khóa đào tạo:

•    Chủ đề        :  “QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG KINH DOANH”
•    Thời gian    :    Ngày 9 & 10/06/2011   ( 8h30-11:30; 13h30-16h30)
•    Địa điểm     :   VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3 – TP. HCM  
•    Giảng viên  :  TS. Đào Đăng Kiên -Phó trưởng khoa Quản lý nhà nước về kinh tế- Học viện Hành chính tại TP.HCM
•    Nội dung    :
      I. Tổng quan về văn phòng : Ví trí, vai trò nhiệm vụ , Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc làm
          việc của văn phòng ; Các loại hình quản lý hành chính văn phòng;
      II. Quản lý hành chính văn phòng :
          – SOẠN THẢO VĂN THƯ : Văn thư Hành chánh, Văn thư Thương mại
          – LƯU TRỮ HỒ SƠ:  Phòng Hành Chánh, Phòng Nhân sự, Phòng Nghiệp vụ
          – HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ:
          – Tiến trình hoạch định chính sách nguồn nhân lực
          – Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng người có năng lực “phù hợp”: Cấp nhân viên, Cấp  quản trị
          – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC : Các phương thức đánh giá, xếp loại, tạo động
            lực cho nhân viên
          III. Thảo luận – Bài tập ngắn

•    Phí tham dự
: 600.000 đ/người   (Bao gồm: Học phí, tài liệu, giấy chứng nhận, giải khát..)

Liên hệ thông tin và đăng ký tham dự:
Chi nhánh VCCI.HCM, Hội đồng Doanh Nhân Nữ VN
Tel. :  (08) 39325167, 0903 646 080
Fax :   (08) 39325472
EMail: nglanhuong@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo