[vccitranslate]

Khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng

– Căn cứ Văn bản số 3602/BKHĐT- QLĐT về việc báo cáo sơ kết tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và xây dựng lộ trình giai đoạn 2019-2025, theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

– Căn cứ thông tư số: 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của BKH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

– Nhằm giúp học viên hiểu và lắm rõ được các quy định đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo:

“ĐẤU THẦU QUA MẠNG”

Thời gian: 02 buổi, ngày 22/02/2020 (8h30-16h30).

Địa điểm: Hội trường lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3.

Đối tượng tham dự:

  • Lãnh đạo và cán bộ của các sở ngành, HĐND, UBND, các phòng ban cấp quận, huyện; các Ban quản lý dự án;
  • Lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị đào tạo, tư vấn;
  • Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.

Giảng viên: Chuyên gia về đấu thầu qua mạng được đào tạo tại Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Nội dung: vui lòng xem chương trình chi tiết đính kèm.

Học phí: 1.200.000đ/HV (Học phí đã bao gồm: tài liệu, giải khát, chứng nhận…).

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm hoặc online tại trước ngày 21/02/2020
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
P. 404, Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM.

ĐT: 028. 3932 5170/ 0906123455; Fax: 028. 3932 5472;
A. Nguyễn Tiến Dũng; Email: ntdungvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo