[vccitranslate]

Kế toán và phân tích báo cáo tài chính dành cho nhà quản lý

Nhằm giúp các nhà quản lý, lãnh đạo nhìn một cách tổng thể về hệ thống tài chính để chỉ đạo và kiểm tra các con số kế toán, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng để tự tin đưa ra quyết định và đem lại hiệu quả tối ưu nhất trong hoạt động kinh doanh của mình.
 
Thời gian   : 2 ngày 03-04/04/2012 (8:30-16:30)
 
Giảng viên : ThS. Dương Hải – Tham gia giảng dạy Tài chính, Kế toán ở các khóa CEO, CFO, Kế toán dành cho Lãnh đạo, Tài chính dành cho Lãnh đạo, Phân tích báo cáo tài chính cho Lãnh đạo, Lập kế hoạch ngân sách, lập dự án đầu tư, Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo chuyên biệt cho cán bộ quản lý của các Công ty/ Tổng công ty.
Ông hiện là Phó Giám đốc Thường trực Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam, Nguyên Giám đốc Tài chính Ngân hàng Citibank Việt Nam, nguyên Giám đốc Tài chính Avon Cosmetic (Việt Nam), Partner, CFO và Trưởng đại diện Văn phòng Tp. HCM Công ty Đầu tư Vietnam Partner LLC (Hoa Kỳ), Phó Tổng Giám đốc Công ty Ôtô Chryler Việt Nam, Chuyên viên Tài chính của Avon Châu Á – Thái Bình Dương, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Viet Land Partners, 19 năm kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính kế toán. 
 
Địa điểm : Hội trường VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
 
Học phí   : 1.000.000/người (Hội viên VCCI: 900.000đ/ người)
 
Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản lý cấp cao và cấp trung 
 
Nội dung chính: 
A – MƯỜI VẤN ĐỀ CỐT LÕI VỀ KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO (3 giờ)
Phần 1 – Ý tưởng đúng và hành động đúng dành cho Lãnh đạo
1 – Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp. 
3 – Không giả định.  
4 – Sự quan trọng của thời gian. 
5 – Kiểm toán viên và công ty kiểm toán. 
6 – Đi tìm những câu trả lời. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Nguyên tắc nhất quán trong kế toáN
Phần 2 – Ghi chép kế toán
7 – Ghi chép hàng tồn kho. 
8 – Ghi nhận doanh thu. 
9 – Ghi nhận chi phí
10 – Tài sản cố định. 
 
B – PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (9 giờ)
Phần 1 – Bản chất cốt lõi của các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
– Bảng cân đối kế toán. 
– Báo cáo kết quả kinh doanh. 
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
– Thuyết minh báo cáo tài chính. 
– Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính
Phần 2 – Nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính
– Phân tích tỷ trọng. 
– Phân tích so với ngành nghề. 
– Phân tích xu hướng/phân tích ngang. 
Phần 3 – Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
– Phân tích khả năng sinh lời. 
– Phân tích khả năng thanh khoản. 
– Phân tích cơ cấu nguồn vốn, khả năng vay và trả nợ
–  Phân tích khả năng quản lý tài sản và năng lực hoạt động. 
Phần 4 – Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp. 
– Các tỷ số tài chính sử dụng khi phân tích dòng tiền. 
Phần 5 – Lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính. Các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính. Một vài tỷ số và chỉ tiêu đặc thù khi phân tích báo cáo tài chính một số ngành.
 
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: 
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08. 39320033/39325170;  Fax: 08.39325472
C.Trịnh Thu  An ; Email: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo