[vccitranslate]

Hướng dẫn qui định về thuế TNDN theo thông tư 123/2012/TT-BTC

Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật và áp dụng một cách đúng đắn, hiệu quả các quy định mới về thuế TNDN, TNCN và hướng dẫn khai báo thuế, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp.HCM sẽ tổ chức buổi hướng dẫn và phổ biến: “Thông tư 123/2012/TT-BTC” ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Thời gian: Ngày 25/9/2012 ( 8.30-11.30; 13.30-16.30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
  • Báo cáo viên: Ông Đỗ Đăng Tăng, Cục thuế Tp.HCM
  • Phí tham dự: 500.000đ/người.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08.39325170/39320033; Fax: 08.39325472
A.Chu Văn Dũng – DĐ: 0912363838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo