Tọa đàm Hoàn thiện Pháp luật về hợp đồng và Giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức Hoà giải, Trọng tài Thương mại

25 / 10 / 2018

  • Hết Hạn Đăng Ký
  • 08/11/2018 (08:00 AM - 12:00 AM)
  • Hội trường lầu 4, Toà nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
  • Miễn phí

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, trong đó giao Bộ Tư pháp “Xây dựng Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp khác ngoài tố tụng theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản”. Ngày 06/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-BTP, trong đó có hoạt động khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng và pháp luật giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài tòa án.

Để hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài tòa án, bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức:

TỌA ĐÀM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ
BẰNG PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

  • Thời gian: Thứ năm, ngày 08 tháng 11 năm 2018 (từ 08:00 – 12:00)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, Toà nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 06/11/2018
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 6498/ 3932 5989 – Fax: 028. 3932 5472
A. Linh – DĐ: 091 908 3777; Email: khanhlinhvcci@yahoo.com
A. Giáp – DĐ: 093 7013 234; Email: giapnguyenvcci@gmail.com
A. Đức – DĐ: 090 949 7155; Email: nvduc1980@gmail.comducnguyen@vcci-hcm.org.vn
Print Friendly