Lấy ý kiến doanh nghiệp nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 134/2016/NĐ-CP

17 / 07 / 2018

  • Hết Hạn Đăng Ký
  • 27/07/2018 (08:00 AM - 12:00 AM)
  • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
  • Miễn phí

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trọng tâm liên quan đến các quy định về: xác định hàng hóa được miễn thuế, hồ sơ thủ tục miễn thuế, hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, trách nhiệm của tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh tiền thuế,… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 27/07/2018 (08h00 – 12h00)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự và bản đóng góp ý kiến trước ngày 26/07/2018 tới Phòng Pháp chế, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 26/07/2018
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 6498/ 3932 5989 – Fax: 028. 3932 5472
A. Giáp – DĐ: 093 7013 234; Email: giapnguyenvcci@gmail.com
A. Đức – DĐ: 090 949 7155; Email: nvduc1980@gmail.comducnguyen@vcci-hcm.org.vn
Print Friendly