Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 05 luật thuế

05 / 09 / 2017

  • Hết Hạn Đăng Ký
  • 13/09/2017 (08:00 AM - 11:30 AM)
  • Hội trường lầu 10, VCCI HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
  • Miễn phí

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 05 luật thuế (Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật thuế tiêu thu đặc biệt (TTĐB) và Luật thuế tài nguyên), trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến: thay đổi thuế suất thuế GTGT; bổ sung đối tượng mới chịu thuế TTĐB; thay đổi phương pháp thu thuế nhà thầu nước ngoài, thuế GTGT, TNDN cho doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán siêu nhỏ; thay đổi biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; sửa đổi giá tính thuế tài nguyên; … và nhiều sửa đổi quan trọng khác.

Những đề xuất trên, dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 05 LUẬT THUẾ

  • Thời gian: Thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017 (8h00 – 11h30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 12/9/2017:
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT:083.9326498; Fax: 083.9325472
A. Linh – DĐ: 0919 083 777, Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn
A. Đức – DĐ: 090 949 7155, Email: ducnguyen@vcci-hcm.org.vn

Print Friendly