[vccitranslate]

Hội thảo trực tuyến Hướng dẫn hình thức tiếp cận nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho Doanh nghiệp và Người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những chính sách kiểm soát dịch bệnh được thắt chặt đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, người dân ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch, Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021. Nhưng trên thực tế khi thực hiện, những yêu cầu về thủ tục hồ sơ khó khả thi trong giai đoạn giãn cách nghiêm ngặt khiến doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng khi tiếp cận.

Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn những quy định, cách tiếp cận các chính sách trên một cách hiệu quả, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCIHCM) với sự hỗ trợ từ Chương trình BWV sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến Hướng dẫn hình thức tiếp cận nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho Doanh nghiệp và Người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg với thông tin chi tiết sau:

  • Thời gian: 13:30 – 16:00, ngày 31/08/2021 (Thứ Ba)
  • Diễn giả: Đại diện Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội
  • Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng, đặc biệt ưu tiên
    cho các hội viên của VCCI-HCM
  • Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm ZOOM.

Nhân dịp này, VCCI-HCM kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia buổi hội thảo trực tuyến nói trên tại đây hoặc scan mã QR code dưới đây. Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 30/08/2021.

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ: 
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 1205 – Fax: 028. 3932 5472 – Email: bea@vcci-hcm.org.vn
C. Thảo – DĐ: 0906 821 203 ; C. Hương – DĐ: 0935 001858
 
 

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ: 
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 1205 – Fax: 028. 3932 5472 – Email: bea@vcci-hcm.org.vn
C. Thảo – DĐ: 0906 821 203 ; C. Hương – DĐ: 0935 001858
 
 
  • Sự kiện
  • Đào tạo