Hội thảo tập hợp ý kiến Doanh nghiệp và rà soát thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Thực hiện Dự án tăng cường vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật kinh doanh;

Nhằm tập hợp ý kiến về các khó khăn vướng mắc của các Doanh nghiệp, Hiệp hội/Hội doanh nghiệp, các chuyên gia, Luật sư và chủ động tổ chức rà soát về thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Từ đó, VCCI có cơ sở báo cáo, đánh giá chất lượng các quy định, cập nhật thực trạng và đề xuất, kiến nghị, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nắm bắt kịp thời, liên tục các vấn đề doanh nghiệp đang còn khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này để có những sửa đồi hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật liên quan giúp doanh nghiệp được thuận lợi thương mại hơn, giảm chi phí tuân thủ và giúp hạn chế được các rủi ro trong kinh doanh; đồng thời hài hòa được vai trò, chức năng của quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành.

Với mục đích như trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức :

“HỘI THẢO TẬP HỢP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ RÀ SOÁT THỦ TỤC KIỂM TRA CHUYÊN
NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ”

  • Thời gian: Thứ Năm, ngày 20/12/2018 (8:00 – 11:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
  • Chủ trì: Lãnh đạo VCCI HCM, CIEM

Miển phí tham dự

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 18/12/2018
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 028.39322806 – Fax: 028.3932 5472
A. Linh – DĐ: 091 908 3777; Email: khanhlinhvcci@yahoo.com

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo