[vccitranslate]

Hội thảo Tăng cường năng lực quản lý môi trường và chuyển đổi xanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Long An

Nhằm hỗ trợ các Ban quản lý, Nhà đầu tư hạ tầng và Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Long An nâng cao năng lực phát triển bền vững, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An tổ chức hội thảo:

“TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN”

– Thời gian: 09:00-12:00 ngày 16 tháng 11 năm 2021 (Thứ Ba).

– Hình thức: Tổ chức trực tuyến qua zoom.

– Đối tượng tham dự: Các nhà đầu tư hạ tầng KCN, CCN và các doanh nghiệp có liên quan mật thiết đến lĩnh vực quản lý môi trường, chuyển đổi Xanh, quản lý và sử dụng nguồn nước và xử lý nước thải tại các KCN, CCN tỉnh Long An.

– Chương trình: Chương trình hội thảo đính kèm.

– Đăng ký tham dự: Tại http://bit.do/HT_QLMT_LongAn (vui lòng đăng ký trước ngày 14/11/2021. Link zoom tham dự hội thảo và tài liệu sẽ được gửi tới đại biểu đã đăng ký trước 10:00 ngày 15/11/2021).

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 5170; Fax: 028. 3932 5472;
A. Bình – DĐ: 0938.333.898 ; Email: binhsme@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo