[vccitranslate]

Hội thảo tận dụng không gian chính sách để hỗ trợ các ngành kinh tế nội địa

Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới với việc hoàn tất đàm phán/ký một loạt các FTA thế hệ mới quan trọng như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam-EU, FTA Việt Nam – Liên minh Á Âu…. Các FTA này đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các ngành kinh tế. Tuy nhiên, thách thức cạnh tranh mà nhiều ngành phải đối mặt cũng gia tăng tương ứng.

Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm các chính sách hỗ trợ phù hợp với các cam kết, có hiệu quả thực chất, nhằm tạo điều kiện để các ngành kinh tế trong nước tận dụng các cơ hội thị trường, cạnh tranh được với các đối tác mạnh từ bên ngoài, bảo đảm những lợi ích cốt lõi của Việt Nam trong hội nhập… là rất quan trọng.

Để cùng các doanh nghiệp, Hiệp hội và các cơ quan có thẩm quyền thảo luận, đề xuất với Nhà nước về các chính sách hỗ trợ/trợ cấp mà không vi phạm các cam kết quốc tế đã có, với phân tích cụ thể cho ngành chế biến xuất khẩu gỗ và ngành bán lẻ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ châu Á và các Hiệp hội liên quan tổ chức:

Hội thảo tận dụng không gian chính sách để hỗ trợ các ngành kinh tế nội địa
Trường hợp của Ngành chế biến xuất khẩu Gỗ và Ngành Bán lẻ

  • Thời gian: Thứ Sáu, ngày 7/10/2016 (8:00 – 13:30)
  • Địa điểm: Phòng họp Lầu 1, Khách sạn REX Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1
  • Chương trình: Vui lòng tham khảo chương trình kèm theo
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt (có phiên dịch sang Tiếng Anh)

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: 
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5989; Fax: 08.39325472
Email: anhpk2002@yahoo.com, vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo