Hội thảo phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP về việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững, tiếp nối thành công của Chương trình đánh giá, xếp hạng năm 2016, VCCI tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017.

  • Thời gian: Thứ Năm, ngày 20/4/2017 (8:30 – 11:30)
  • Địa điểm: Hội trường tầng 11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, cổng Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 1205; Fax: 08.3932 1790
C. Thảo – DĐ:
0906 821 203; Email: phuongthao@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo