Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và Luật Nhà ở năm 2005 là hai luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về bất động sản của nước ta. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện, hai luật này đã góp phần tạo môi trường pháp lý hoàn thiện, đồng bộ để thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì các quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã dần bộc lộ những hạn chế, gây cản trở đến sự phát triển của thị trường bất động sản, nếu không kịp thời sửa đổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế – xã hội của nước ta.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật Nhà ở sửa đổi và có rất nhiều quy định sửa đổi, bổ sung căn bản, dự báo sẽ tác động lớn tới các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến bất động sản. Để hai Luật này có tính khả thi, phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức: “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)”

  • Thời gian : Thứ sáu, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Sáng 8:00 – 12:00 : Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Luật KD BĐS (sửa đổi)
Chiều 13:30 – 17:00 : Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

  • Địa điểm : Hội trường lầu 10, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/VPLS/Chuyên gia tham dự và tham luận tại Hội thảo. Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/VPLS/Chuyên gia có ý nghĩa quyết định tới thành công của Hội thảo.

Toàn văn Dự thảo Luật và một số tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 20/03/2014:
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
Lầu 1, tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM – Fax: 08.39325472
Anh Đức – DĐ: 0909497155; Email: nvduc1980@gmail.com – vanducvcci@gmail.com.

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo