[vccitranslate]

Hội thảo EU – VN FTA: Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện quan hệ lao động

2015 là năm quan trọng đối với Việt Nam khi Việt Nam đã hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu thông qua việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) và Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này sẽ không chỉ tạo thuận lợi thương mại mà còn cung cấp cho Việt Nam những cơ hội để nâng cao tính bền vững và cải thiện quan hệ lao động.

Thông qua việc ký kết EVFTA gần đây, và với mục đích chia sẻ các bài học thực tiễn trong lĩnh vực phát triển bền vững và quan hệ lao động của Thuỵ Điển với Việt Nam, đặc biệt là cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng tổ chức Hội thảo “EU – VN FTA: Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện quan hệ lao động” tại khách sạn Caravelle, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 04 năm 2016.

  • Thời gian: Ngày 12/04/2016 (08:30 – 12:00)
  • Địa điểm: KS. Caravelle, 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM
  • Nội dụng: Vui lòng tham khảo Chương trình hội thảo đính kèm.
  • Đối tượng: Đại diện của Ban Giám đốc, Bộ phận Nhân sự, Bộ phận Tuân thủ, Bộ phận Quan hệ lao động và các bộ phận có liên quan.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng kí trước ngày 08/04/2016:
Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5169; Fax: 08. 3932 1790
C. Nhung – DĐ: 0909 88 37 88; Email: trangnhung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo