Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính và giải quyết tranh chấp và lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo thông tư quy định thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá (cơ chế Rex)

05 / 11 / 2018

  • Hết Hạn Đăng Ký
  • 15/11/2018 (08:00 AM - 04:30 PM)
  • Resort Phương Nam, số 15/12, Khu phố Trung, Vĩnh Phúc, Thuận An, Bình Dương.
  • Miễn phí

Căn cứ Quy định số 2015/2447 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban châu Âu (EC) quy định chi tiết một số điều của Quy định số 952/2013 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu quy định thực hiện Bộ luật Liên minh Hải quan, EC áp dụng cơ chế nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX) đối với các nước hưởng lợi trong khuôn khổ Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). Cơ chế REX sẽ thay thế hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A hiện nay.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2019, Cơ chế REX giúp nhà xuất khẩu tiết kiệm chi phí đồng thời đề cao trách nhiệm đối với hàng hóa xuất khẩu và tạo thuận lợi thương mại cho các nhà xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU).

Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay đang gấp rút hoàn thiện hướng dẫn có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng thời gian trên. Nhằm cung cấp các thông tin và tiếp nhận các ý kiến của Doanh nghiệp/Hiệp hội cho cơ chế mới này để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong hoạt động của doanh nghiệp thời gian vừa qua thường phát sinh nhiều vướng mắc có liên quan đến việc tiếp cận tài chính – nguồn vốn cho doanh nghiệp cũng như giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại sao cho hiệu quả. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương tổ chức Hội thảo với 02 chuyên đề:

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP:
GIẢI PHÁP TIẾP CẬN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP; LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ( CƠ CHẾ REX )

Chuyên đề 01: “Phát triển doanh nghiệp giải pháp tiếp cận tài chính và giải quyết tranh chấp

Chuyên đề 02: “Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ (Cơ chế REX) sẽ áp dụng từ 01/01/2019

  • Thời gian: Thứ năm, ngày 15/11/2018 (từ 8h00 – 16h30).
  • Địa điểm: Resort Phương Nam, số 15/12, Khu phố Trung, Vĩnh Phúc, Thuận An, Bình Dương.
  • Thành phần: Lãnh đạo VCCI HCM; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (World Bank); Đại diện Ngân hàng; Đại diện Lãnh đạo và Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế; Lãnh đạo Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương; Các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp; doanh nhân trên địa bàn.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 14/11/2018:
Phòng Pháp chế (Tổ cấp C/O Bình Dương), VCCI-HCM
Tầng 2, Tòa nhà Công ty ICD Tân Cảng Sóng Thần, số 7/20, Đường ĐT 743, P.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650. 3800 048 – Fax: 028. 3932 5472
A. Bích; Di động: 0918 488 649; Email: bich.vcci@gmail.com
A. Mẫn; Di động: 0933 878 858; Email : manvcci@yahoo.com
Hội XNK Bình Dương
C. Dân; Di động: 01673 304 644; Email: vpvneic.bd@gmail.com.

Print Friendly