Hội thảo “Chuỗi cung ứng có trách nhiệm ở Châu Á – Sự tham của các đối tác chiến lược”

10 / 01 / 2019

  • Hết Hạn Đăng Ký
  • 15/01/2019 (08:30 AM - 12:00 PM)
  • Hội trường lầu 10, Nhà khách Quốc hội tại TP. HCM, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  • Miễn phí

Sản xuất, thương mại và đầu tư quốc tế được tổ chức ngày càng chặt chẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu về hàng hóa và dịch vụ cho Liên minh châu Âu được đặt tại các quốc gia châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Việc khuyến khích và đảm bảo thực hành Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Đạo đức kinh doanh có trách nhiệm (RBC) trong cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững và toàn diện, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là những hoạt động quan trọng của Quốc gia, đặc biệt khi Việt Nam đã và đang phê chuẩn một loạt các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EV-FTA.

Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trang bị một số kỹ năng, công cụ để tiếp cận và thực hành CSR/RBC nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng thông minh, bền vững và toàn diện, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) cùng với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) triển khai Dự án Thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm (RSCA) từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2020. Trong khuôn khổ dự án, VCCI-HCM sẽ tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án và chia sẻ kinh nghiệm với nội dung như sau:

CHUỖI CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM Ở CHÂU Á – SỰ THAM CỦA CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

  • Thời gian: Thứ Ba, ngày 15/01/2019 (từ 08:30 am – 12:00 am)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, Nhà khách Quốc hội tại TP. HCM, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  • Chương trình: Vui lòng xem thông tin chi tiết đính kèm

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 14/01/2019:
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 1205; Fax: 028. 3932 5472
C. Phương Thảo – DĐ: 0906.821.203; Email: phuongthao@vcci-hcm.org.vn

Print Friendly