Hôi nghị triển khai luật Hải quan mới và các văn bản hướng dẫn

Luật hải quan số 54/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014 tại kỳ họp thứ VII, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2015. Để triển khai Luật, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng đã tiến hành xây dựng, sửa đổi các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật và các quy trình nghiệp vụ có liên quan.

Để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thực hiện Luật Hải quan được chính xác, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT HẢI QUAN MỚI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

  • Nội dung:

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;
– Thông tư số 38 /2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
– Thông tư số 39/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của DN

  • Thời gian: Ngày 24/4/2015 (8:30-16:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
  • Giảng viên:

– Ông Âu Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục giám sát quản lý Hải quan
– Ông Nguyễn Quang Sơn – Giám sát quản lý cục hải quan hàng hóa XNK

  • Phí tham dự:

– Đối với DN là Hội viên VCCI :  400.000/ người (VNĐ)
– Đối với DN chưa là Hội viên VCCI : 500.000/ người (VNĐ)

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên & Đào tạo, VCCI-HCM
ĐT: 08. 39325149/ 08. 39326598 (ext 312) – ĐT: 0909738795 (C.Thủy)
Email: thanhthuydohb@yahoo.com; thuythanh.do.vcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo