Hội nghị Phổ biến và đối thoại thực hiện chính sách thuế, Hải quan và C/O năm 2015

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp giữa UBND tỉnh Lâm Đồng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giai đoạn 2014-2015.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính các chính sách Thuế, Hải quan và Xuất xứ hàng hóa (C/O) năm 2015. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP. HCM (VCCI-HCM) phối hợp và đồng chủ trì với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Hải quan Đà Lạt tổ chức Hội nghị “Phổ biến và đối thoại thực hiện chính sách thuế, Hải quan và C/O năm 2015”.

  • Thời gian: Thứ 6, ngày 07/08/2015 (8:00 -16:00)
  • Địa điểm: Hội trường KS Sài Gòn – Đà Lạt, Số 2 – 4 đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT: 08.3932 5170; Fax: 08.3932 5472
A. Hùng – DĐ: 0909 337 672; Email: hungbuihc1@yahoo.com
C. Trâm – DĐ: 0983 967 567; Email: tramnguyenvcci@gmail.com

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo