Hội thảo giới thiệu dự án “Xây dựng Tính nhất quán và Minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam (ITBI)”

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và chống lãng phí, đồng thời nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong minh bạch hóa quan hệ kinh doanh góp phần xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Diễn đàn các nhà lãnh đạo Quốc tế (IBLI) triển khai dự án: “Xây dựng Tính nhất quán và Minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam (ITBI)”. Dự án được triển khai trong vòng 03 năm (2009 – 2012) với sự tài trợ của Đại sứ quán Thụy Điển và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và các doanh nghiệp.

ITBI là một sáng kiến quốc tế do phía Việt Nam quản lý nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức trong việc cải thiện tính nhất quán, minh bạch và ngăn chặn tham nhũng. Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cùng hành động nhằm đảm bảo cải thiện tính nhất quán và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Hội thảo giới thiệu Dự án ITBI sẽ được tổ chức vào:

    Thời gian:    Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010 (từ 08:00 – 12:00)
    Địa điểm:     Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

Quý Doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Giới sử dụng lao động – VCCI HCM theo số điện thoại : 08-3932 1205 hoặc email phuongthao@vcci-hcm.org.vn.

  • Sự kiện
  • Đào tạo