Giới thiệu hoạt động cải tiến – Kinh nghiệm thực hiện 5S và Kaizen trong quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tại các Doanh nghiệp Việt Nam

Hội thảo giới thiệu hoạt động cải tiến và những kinh nghiệm thực hiện 5S và Kaizen tại các doanh nghiệp tiêu biểu đã được các tình nguyện viên cao cấp JICA hỗ trợ tư vấn, đã được tổ chức lần 1 vào năm 2012 và được các doanh nghiệp tham dự đánh giá cao. Nhận thấy đây là một hoạt động bổ ích giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về hoạt động 5S và Kaizen trong quản lý sản xuất – quản lý chất lượng, VCCI-HCM và Cơ quan Hợp Tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ tổ chức hội thảo “Giới thiệu hoạt động cải tiến – Kinh nghiệm thực hiện 5S và Kaizen trong quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tại các Doanh nghiệp Việt Nam” lần thứ 2.

Thời gian: Ngày 27/06/2013 (08:30 – 12:00)
Địa điểm: Hội trường lầu 10 VCCI-HCM 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3
Phí Tham dự: 200.000VND/người

Các vấn đề về chống lãng phí và nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất thông qua hoạt động 5S, đổi mới và phát triển doanh nghiệp thông qua thực hiện 5S sẽ được trình bày trong hội thảo, bên cạnh đó các Tình nguyện viên cao cấp của Jica cũng sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp về việc thực hiện hoạt động 5S và Kaizen.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM
ĐT: 3932 6598 (ext 361) /08 3932 6499; Fax: 08.39325472
C.Trà – DĐ: 0983 630 609 / C.Đào DĐ: 3932 5166
Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn / travcci@yahoo.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo