[vccitranslate]

Đoàn DN xúc tiến thương mại và khảo sát thị trường Bờ tây Hoa Kỳ

Trong thời gian đoàn làm việc, ngoài tham quan nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại đầu tư tại Hoa Kỳ, VCCI-HCM sẽ phối hợp với đại diện Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc giữa đoàn Doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại của Hoa Kỳ đang muốn tìm kiếm đối tác kinh doanh đầu tư vào Việt Nam.

  • Thời gian: Dự kiến 22/06 – 02/07/2015
  • Địa điểm: Los Angeles – Las Vegas – San Jose – San Francisco

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 20/04/2015:
Hội đồng doanh nhân nữ, VCCI-HCM  
ĐT: 08.39325167
Chị Trân – DĐ: 0903 158 852; Email: tranphan.vcci@gmail.com

Chị Hương – DĐ: 0903 646 080; Email: lanhuongvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo