Kế hoạch đào tạo năm 2020 dành cho Doanh nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV

14 / 01 / 2020

  • Hạn chót đăng ký: 01/12/2020
  • 18/01/2020 08:30 AM - 31/12/2020 04:30 PM
  • Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM
  • 1.200.000đ/ngày/người, Hội viên VCCI đóng 1.000.000đ/ngày/người (Học phí đã được VCCI hỗ trợ 50% từ các dự án)

Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMEPC -Small & Medium Sized Enterprises Promotion Center) là đơn vị chức năng thuộc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM), thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và các chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 và xu hướng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

SMEPC trân trọng thông tin và kính mời quý doanh nghiệp và các doanh nhân đăng ký tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn và các chương trình đào tạo – tư vấn trung và dài hạn năm 2020 tại HT VCCI-HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp. HCMvới những ưu đãi sau:

  • Học phí: 1.200.000đ/ngày/người, Hội viên VCCI đóng 1.000.000đ/ngày/người (Học phí đã được VCCI hỗ trợ 50% từ các dự án);
  • Đóng phí 02 người 10 ngày trước khóa học sẽ được miễn phí người thứ 03 hoặc giảm 10% cho người tham dự.
  • Doanh nghiệp đăng ký 05 khóa họcdo SMEPC tổ chức sẽ được miễn phí tham dự khóa thứ 06.

I. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (1 -2 NGÀY)

Mã lớp Khóa đào tạo Thời gian dự kiến Giảng viên Link đăng ký
SME-NH1 Kỹ năng Đào tạo và Huấn luyện nhân viên 17/01/2020 GVCC ILO Nguyễn Trường  Sơn https://sum.vn/cxa08
SME-NH2 Đấu thầu qua mạng 18/01/2020 Cục Đấu thầu – Bộ KHĐT https://bit.ly/30d6RuO
SME-NH3 Ôn thi chứng chỉ đầu thầu 10- 11/02/2020 Cục Đấu thầu – Bộ KHĐT https://bit.ly/36P8yRt
SME-NH4 Tăng cường năng lực quản trị thông qua ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong ngành dịch vụ 14/02/2020 TS. Trần Kiên Dũng https://bit.ly/2FIFvmC
SME-NH5 Hướng dẫn quyết toán thuế 26/02/2020 Ths. Trương Hoàng Hùng https://bitly.vn/SoYrU
SME-NH6 Lập và phân tích báo cáo tài chính 27-28/02/2020 Ths. Trương Hoàng Hùng https://sum.vn/heFaB
SME-NH7 Chương trình đào tạo  ” Marketing thực chiến” 28/02/2020 Giảng viên của LAZADA https://bit.ly/30en02U
SME-NH8 Lập Kế hoạch Kinh doanh 10-11/03/2020 TS. Châu Đình Linh https://bit.ly/2sZHRL8
SME-NH9 Hướng dẫn mở gian hàng trên Amazon 12-13/03/2020 Ths. Nguyễn Hiền https://bitlylink.com/UYi5Y
SME-NH10 Kỹ năng bán hàng và chốt sales chuyên nghiệp 18-19/03/2020 TS. Châu Đình Linh https://bit.ly/39OWHVt
SME-NH11 Lâp kế hoạch chiến lược 02-03/04/2020 TS. Đặng Ngọc Đại https://bitlylink.com/MYLFz
SME-NH12 Lập và thẩm định dự án đầu tư 15-16/04/2020 TS. Huỳnh Thanh Điền https://bit.ly/30enia0
SME-NH13 Phát triển tư duy lãnh đạo 16-17/04/2020 TS. Nguyễn Văn Thụy https://bitly.vn/4xRg4
SME-NH14 Thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ các nguồn lực để khởi sự thành công 22-23/04/2020 GVCC ILO Nguyễn Trường  Sơn https://bit.ly/36P95CX
SME-NH15 Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả 07-08/05/2020 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Châu https://bitly.vn/3g0OT
SME-NH16 Lãnh đạo bán hàng (sales leadership) 13-14/05/2020 TS. Châu Đình Linh https://bit.ly/2NlyBIy
SME-NH17 Phân tích tài chính cho doanh nghiệp 21-21/05/2020 TS. Châu Đình Linh https://bit.ly/2QRfRCV
SME-NH18 Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo trong CMCN 4.0 28-29/05/2020 TS. Huỳnh Thanh Điền https://bit.ly/2Niyux1
SME-NH19 Phương pháp tư duy & Giải quyết vấn đề” 04/06/2020 Ths.Huỳnh Đinh Thái Linh https://bitly.vn/OU62m
SME-NH20 Quản trị chiến lược và kỹ năng lãnh đạo 10-11/06/2020 Ths. Nguyễn Chí Bình https://bit.ly/380HyP5
SME-NH21 Thuyết động viên và những ứng dụng thực tiễn cho nhà quản lý 24-25/06/2020 TS. Châu Đình Linh https://bit.ly/35TpDst
SME-NH22 Xây dựng và Quản trị Chiến lược phát triển DN bền vững 29-30/06/2020 TS. Cao Minh Trí https://bit.ly/2sj8iv4
SME-NH23 Hướng dẫn mở gian hàng trên Amazon 03/07/2020 Ths. Nguyễn Hiền https://bitly.vn/IFCTt
SME-NH24 Hợp đồng ngoại thương 08-09/07/2020 Ths. Vũ Xuân Hưng https://bit.ly/36Mq356
SME-NH25 Nâng cao năng lực nghiệp vụ & ứng dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm 22-23/07/2020 Giảng viên của DAVILAW https://bit.ly/2tRJYAU
SME-NH26 Tăng cường năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 30-31/07/2020 Chuyên gia của Dự án LinkSme https://bit.ly/30kHdo2
SME-NH27 Chiến lược đại dương xanh 05-06/08/2020 TS. Nguyễn Quyết Chiến https://bitly.vn/zg9M8
SME-NH28 Áp dụng Incoterm trong ký kết các hợp đồng thương mại 12-13/08/2020 Ths. Tô Bình Minh https://bit.ly/2FMEfiG
SME-NH29 Kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh 26-27/08/2020 Ths. Phan Thanh Bình https://bit.ly/2Tk2YTS.
SME-NH30 Làm thế nào để “đóng gói” tài sản vô hình cho doanh nghiệp 09-10/09/2020 Ths. David Ngô https://bit.ly/2NgdBTp
SME-NH31 Kiểm soát nội bộ 10-11/09/2020 TS. Nguyễn Quyết Chiến https://bitly.vn/15zfI
SME-NH32 Phát triển năng lực lãnh đạo 23-24/09/2020 Ths. Nguyễn Chí Bình https://bit.ly/2t3gXlW
SME-NH33 Kỹ năng thu hồi công nợ 01-02/10/2020 Ths. Cao Hà Giang https://bitly.vn/bvcCZ
SME-NH34 Chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0 08-09/10/2020 Giảng viên giàu kinh nghiệm
thực tế KD và đào tạo DN
https://bit.ly/2Rd3JL7
SME-NH35 Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua Đổi mới Sáng tạo 15-16/10/2020 Giảng viên/ Chuyên gia của tổ chức CESO (CANADA) https://bit.ly/35Tvm1r
SME-NH36 Nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng 22-23/10/2020 TS. Đặng Ngọc Đại https://bitly.vn/X1ZXU
SME-NH37 Nâng cao chất lượng sản phẩm chinh phục người tiêu dùng 05-06/11/2020 Giảng viên giàu kinh nghiệm
thực tế KD và đào tạo DN
https://bit.ly/2uJIOYI
SME-NH38 Digital Marketing 12-13/11/2020 Giảng viên/ Chuyên gia của tổ chức CESO (CANADA) https://bit.ly/3a6LCzm
SME-NH39 Vận dụng và tối ưu hóa các công cụ E-Commerce để tăng cường hiệu quả kinh doanh 26-27/11/2020 Giảng viên/ Chuyên gia của tổ chức CESO (CANADA) https://bit.ly/2FO6i0Q
SME-NH40 Xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc (KPI) 04/12/2020 PGS. TS. Trần Thị Kim Dung https://bitly.vn/jpJ0z

II – CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRUNG VÀ DÀI HẠN:

Do các giảng viên và chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm kinh doanh thực tế và đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp đến từ các Dự án và Đối tác VCCI thực hiện.

Mã số
Khóa học
Khóa đào tạo Thời gian dự kiến
bắt đầu
Thời lượng Link đăng ký online
SME-TH1 Giám đốc Tài chính 21-02-2020 24 buổi tối (2-4-6 hàng tuần) https://bit.ly/30hiwsv
SME-TH2 Giám đốc Nhân sự 07-03-2020 24 buổi tối (2-4-6 hàng tuần) https://bit.ly/2QLo8YK
SME-TH3 Giám đốc Sản xuất 10-03-2020 24 buổi tối (2-4-6 hàng tuần) https://bit.ly/2Np5tjA
SME-TH4 Chương trình “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo Toàn diện” 06-04-2020 24 buổi tối (2-4-6 hàng tuần) https://bit.ly/30hBxuT
SME-DH1 Bàn Tư vấn Hỗ trợ DNNVV (SME) – Miễn phí, do FEDEX hỗ trợ 01-03-2020 Vào thứ 5 hàng tuần tại VCCI bit.ly/BTVSME
SME-DH2 Chương trình Tăng cường Hiệu suất thông qua thiết lập Hệ thống Quy trình Quản lý và KPI Theo yêu cầu của DN 3-6 tháng tại doanh nghiệp https://bit.ly/2tXPr9b
SME-DH3 Chương trình Tái cấu trúc Doanh nghiệp Theo yêu cầu của DN 6-12 tháng tại doanh nghiệp https://bit.ly/2NkSa3C

 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ và đăng ký theo với:
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
P. 404, Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM.

ĐT: 028. 3932 5170/ 0938 333 898; Fax: 028. 3932 5472;
A. Nguyễn Đức Bình – Giám đốc Trung tâm; Email: smepc@vcci-hcm.org.vn

Print Friendly