[vccitranslate]

Đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh”, nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại Tp.HCM (VCCI-HCM) sẽ tổ chức khóa đào tạo: “Đám phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại”.

Thời gian: 2 ngày, 9-10/5/2013 (8:h30-16:30).
Địa điểm: Hội trường lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3.
Giảng viên: Ông Tô Bình Minh, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản (VJCC) tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học có uy tín như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), VJCC, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Luật,….
Học phí: 700.000đ/học viên (bao gồm: tài liệu, giải khát, chứng nhận…). Học phí này đã được hỗ trợ 50% từ nguồn kinh phí của Nhà nước.
Nội dung:

  • Phân biệt các kiểu đàm phán: phân bổ và hội nhập; lập trường (mềm và cứng) và nguyên tắc
  • Nhận biết ưu nhược điểm của các hình thức đàm phán bằng văn bản, điện thoại và gặp mặt. Những lưu ý khi sử dụng các hình thức đàm phán.
  • Những lỗi thông thường cần tránh khi đàm phán
  • Phát triển các kỹ năng sử dụng trong đàm phán: mở đầu đàm phán, đặt câu hỏi, lắng nghe, phân tích, trình bày, trả lời câu hỏi, thuyết phục, nhượng bộ và xử lý bế tắc.
  • Soạn thảo nội dung của hợp đồng mua bán và những lưu ý khi soạn thảo
  • Ký kết hợp đồng: tìm hiểu quá trình thành lập hợp đồng và những lỗi cần tránh.

Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên về đàm phán và quản lý hợp đồng tại các doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
P. 404, Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM.
ĐT: 39325170/ 39320033; Fax: 08.39325472;
A. Chu Văn Dũng; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo