[vccitranslate]

Chiến lược đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động tại DN

Khóa đào tạo “Chiến lược đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp

  • Thời gian:  Ngày 29 và  Ngày 30/8/2013
  • Địa điểm:  VCCI.HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
  • Nội dung và Mục tiêu của khóa học:

-Cung cấp các kỹ năng và phương pháp đàm phán hiệu quả trong doanh nghiệp
-Phân tích các mối quan hệ trong doanh nghiệp và các bên có liên quan…
-Làm thế nào để giữ bình tĩnh trong đàm phán và phản hồi đạt hiệu quả
-Cách thức chuẩn bị tổ chức một buổi đàm phán tập thể theo chủ đề cụ thể
-Tăng cường kỹ năng thương lượng đàm phán .

  • Báo cáo viên:  các giảng viên được đào tạo bởi Chương trình hợp tác Giới chủ Hà Lan (DECP)
  • Phí tham dự: 500.000đ/người  (Đăng ký 01 người được miễn phí tham dự người thứ 2

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Hội đồng doanh nhân nữ, VCCI-HCM
ĐT: (08) 39325167 – 0903646080
Email: nglanhuong@vcci-hcm.org.vn; nglanhuongvcci@gmail.com (C. Lan Hương)

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo