[vccitranslate]

Các hoạt động dự án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị nông nghiệp nông thôn

Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM trong thời gian tới sẽ tổ chức 02 hội thảo và 10 khóa học với các chủ đề sau:

 • Hội thảo: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV khu vực nông nghiệp nông thôn trong chuỗi giá trị toàn cầu”
 • Hội thảo: “ Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp”.
 • Khóa đào tạo: “Lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao”.
 • Khóa đào tạo “Ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất kinh doanh”
 • Khóa đào tạo “Lập kế hoạch chiến lược”.
 • Khóa đào tạo “Nâng cao quản trị sản xuất theo 5S – Kaizen cho các doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn”
 • Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống phân phối cho DNNVV trong chuỗi giá trị nông nghiệp”.
 • Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”.
 • Khóa đào tạo “Xây dựng & phát triển thương hiệu nông sản”
 • Khóa đào tạo “Marketing sản phẩm nông nghiệp”

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5170; Fax: 08. 3932 5472
A. Dũng – DĐ: 0912 363 838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

 • Sự kiện
 • Đào tạo