[vccitranslate]

Phó Chủ tịch VCCI đánh giá cao Quốc hội đã lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp

Luật thực hiện dân chủ ở cở sở đã quyết định việc doanh nghiệp tư nhân được quyền lựa chọn thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp của mình. Đây là nội dung trong suốt quá trình thảo luận nhận được nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Sau khi luật được thông qua, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của công đồng doanh nghiệp.

Sau khi luật được thông qua, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của công đồng doanh nghiệp. Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và thương mại việt Nam VCCI, với quy định như vậy bảo đảm sự thận trọng, không làm xáo trộn, tạo thêm gánh nặng về trách nhiệm, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh nói chung; khuyến khích, mở đường cho việc tiếp tục tăng cường, mở rộng dân chủ trên tinh thần tôn trọng quyền lựa chọn, chủ động của tổ chức, doanh nghiệp.

Thay mặt cho VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoang Quang Phòng đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội đã trao đổi nhiều chiều vào công tác chuẩn bị để có Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hoàn hảo và đã được chính thức thông qua.

Phó Chủ tịch VCCI cho biết, trong quá trình trao đổi thì cộng đồng doanh nghiệp đã có những khuyến nghị đã có những đề nghị lên các cơ quan Quốc hội về việc điều chỉnh một số nội dung có liên quan. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn luôn tuân thủ các điều luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và những quy định quy tắc của từng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch VCCI cho rằng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở vừa được thông qua có cách tiếp cận rất tiến bộ. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực này đặc biệt là những ý kiến của họ đã được Quốc hội ghi nhận và có điều chỉnh phù hợp.

Phó Chủ tịch VCCI khẳng định VCCI sẽ khuyến khích, tuyên truyền và nâng cao những năng lực tuân thủ cho doanh nghiệp; đồng thời, cùng với các cơ quan chức năng sẽ có những chương trình tập huấn rộng hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, truyền hình và các hình thức khác để cho doanh nghiệp hiểu đúng những việc họ phải làm, nên làm trong công tác tuân thủ pháp luật, trong đó có Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với những thiết chế phù hợp tại doanh nghiệp của mình.

Theo Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Thực hiện: Diệu Huyền – Thế Anh – Thùy Linh

  • Sự kiện
  • Đào tạo