[vccitranslate]

Phát hành Cẩm nang Hướng dẫn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam 2023

Cẩm nang Hướng dẫn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (Doing business in Vietnam 2023), ấn bản lần thứ 4, thuộc dòng sách giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, do tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư quốc gia của Việt Nam – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) biên soạn và phát hành.

Phát hành Cẩm nang Hướng dẫn đầu tư kinh doanh tại VN 2023

Ấn bản nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước kết nối và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác quốc tế. Đồng thời ấn bản cũng là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài, đã, đang và sẽ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Cuốn sách này thừa hưởng kết cấu chung của các ấn bản trước đó, trong đó Chương I sẽ giới thiệu khái quát về đất nước (vị trí địa lý, khí hậu), con người, những nét truyền thống văn hóa đặc trưng cũng như văn hóa kinh doanh được đánh giá trên cơ sở khung tham chiếu so sánh chung của các học giả quốc tế, và thể chế chính trị với những cập nhật đáng lưu ý.

Chương II sẽ có 2 phần. Phần 1 giới thiệu cập nhật tổng quan về môi trường đầu tư kinh doanh bao gồm điểm lại những thành tích kinh tế với những chỉ số kinh tế vĩ mô nổi bật trong thời gian qua, những chính sách định hướng của chính phủ mà các nhà đầu tư cần lưu ý như bản “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời đưa ra những tham chiếu về định hướng và dự báo xu thế phát triển trong thời gian tới.

Phần 2 của Chương II sẽ là phần phân tích chuyên sâu về: “Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam”. Phần này ngoài phác họa bức tranh tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam còn đồng thời hệ thống hóa các quan điểm thành khung tham khảo chung để đánh giá sự tương tác của các thành phần cũng như các giai đoạn phát triển của một hệ sinh thái. Những tri thức và dữ liệu hệ thống hóa này một mặt giúp các nhà đầu tư nhìn khái quát bức tranh chung và từ đó dễ nhận diện các cơ hội đầu tư, mặt khác, cũng giúp các đơn vị hữu quan có thêm cơ sở tham khảo để can thiệp và hỗ trợ hệ sinh thái và các doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả.

Chương III như thường lệ giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc giới thiệu vị thế đặc thù của thành phố, cập nhật các phương diện phát triển cũng như thành tích kinh tế vĩ mô, chương III còn nêu bật dấu mốc bản lề trong giai đoạn phát triển giữa quá khứ và tương lai của thành phố, cũng như vai trò ngày càng tăng của việc phát triển và liên kết vùng, được phản ánh và thể hiện qua nghị quyết 98/2023/QH15 được Quốc hội phê duyệt về về thí điểm 06 chính sách đặc thù phát triển TP.HCM từ ngày 01/8/2023. Năm 2023 cũng là giai đoạn thai nghén và khởi động các dự án lớn cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, góp phần định hình tầm vóc phát triển của thành phố cả ở tầm quốc gia và khu vực trong tương lai.

Chương IV là chương hướng dẫn quy định và quy trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với những thông tin được hệ thống hóa, tổng hợp và cập nhật, hy vọng sẽ giúp cho các nhà đầu tư và kinh doanh có thêm tư liệu tham khảo để ra quyết định đầu tư vào Việt Nam hay mở rộng cơ sở sản xuất tại đây.

Chương V cũng giúp các doanh nghiệp có thêm tư liệu tham khảo bước đầu về cơ hội đầu tư tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như vùng Đông Nam Bộ, là địa bàn VCCI-HCM hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư chính.

Trung tâm Thông tin, VCCI-HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo