Search Membership Directory

Danh Bạ > C. Service > 13. Education – Health

Danh sách hội viên VCCI-HCM theo ngành 13. Education – Health

90 Results


vcci

CTY TNHH MTV
THANH LE GENERAL IMPORT - EXPORT TRADING CO., LTD

Membership No.: 5

No. 63, Yersin St., Diep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Prov.


vcci

CTCP
VIETNAM STEEL CORP.

Membership No.: 31

No. 56, Thu Khoa Huan St., Dist. 1, HCMC


vcci

TỔNG CTY
BEN THANH GROUP

Membership No.: 33

No. 27, Nguyen Trung Truc St., Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC


vcci

CTCP
ARTEX SAIGON JSC

Membership No.: 38

No. 3-5/1, Phan Van Truong St., Cau Ong Lanh Ward, Dist. 1, HCMC


vcci

CTCP
CHOLIMEX INVESTMENT AND EXPORT - IMPORT JSC

Membership No.: 39

No. 631-633, Nguyen Trai St., Ward 11, Dist. 5, HCMC


vcci

CTY TNHH MTV
LIKSIN INDUSTRY - PRINTING- PACKAGING - CORP.

Membership No.: 42

No. 159, Kinh Duong Vuong St., Ward 12, Dist. 6, HCMC


vcci

CTCP
THU DUC TRADING & EXPORT - IMPORT JSC

Membership No.: 51

No. 231, Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc Dist., HCMC

 
vcci

CTCP
NAM A FOOTWEAR IMPORT & EXPORT JSC

Membership No.: 61

No. 130-132, Hong Ha St., Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC


vcci

CTY TNHH MTV
SAIGON TRANSPORTATION MECHANICAL CORP. (SAMCO)

Membership No.: 88

No. 262, Tran Hung Dao St., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 1, HCMC