TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTCP
VĨNH CỬU

MSHV: 836

Số 319, Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP.HCM

(84-28) 3744 4249

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

NGUYỄN VUI

Chủ tịch HĐQT

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu, xây dựng dân dụng. Trang trí nội ngoại thất.

Người đại diện

NGUYỄN VUI

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất vật liệu, xây dựng dân dụng. Trang trí nội ngoại thất.