TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTY TNHH
BÌNH ĐÔNG SÀI GÒN

MSHV: 824

Sô 16/3, Đường số 46, P. Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM

(84-28) 3744 2502

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

LÊ VĂN VINH

Giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất, gia công, cung cấp bột trét tường.

Người đại diện

LÊ VĂN VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, gia công, cung cấp bột trét tường.