TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

TỔNG CTY
VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MTV (FICO)

MSHV: 793

Lầu 15, Tòa nhà Sailing, Số 111A, Đường Pasteur, Q. 1, TP.HCM

(84-28) 3821 3233

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

NGUYỄN QUANG TRUNG

Tổng giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất kinh doanh VLXD cao cấp và phụ kiện ngành xây dựng, lắp ráp các công trình dân dụng, công nghiệp hạng A,B,C, sản xuất xi măng.

Người đại diện

NGUYỄN QUANG TRUNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh VLXD cao cấp và phụ kiện ngành xây dựng, lắp ráp các công trình dân dụng, công nghiệp hạng A,B,C, sản xuất xi măng.