TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTCP
SX TM DV PHÚ PHONG

MSHV: 735

Lô 4, Đường B, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM

(84-28) 3750 5907

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

TRẦN VĨ QUYỀN

Giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Gia công sản xuất và cung cấp các loại kính dùng trong xây dựng và trang trí mỹ thuật.

Người đại diện

TRẦN VĨ QUYỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Gia công sản xuất và cung cấp các loại kính dùng trong xây dựng và trang trí mỹ thuật.