TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTY TNHH
SX TM DV TRÍ TÍN

MSHV: 697

Số 176A, Đường Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

(84-28) 3899 0622

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

HUỲNH HỒNG THƠ

Giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất kinh doanh vật liệu sân vườn, sản xuất men.

Người đại diện

HUỲNH HỒNG THƠ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh vật liệu sân vườn, sản xuất men.