TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTCP
GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

MSHV: 642

Số 119, Đường Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

(84-28) 3824 2493

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

Tổng giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất kinh doanh gạch, ngói VLXD và cho thuê văn phòng.

Người đại diện

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh gạch, ngói VLXD và cho thuê văn phòng.