TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTCP
VITALY

MSHV: 213

Đường N1, Khu SX Tập Trung Bình Chuẩn, P.Bình Phú, TX.Thuận An, T.Bình Dương

(84-274) 3798 047

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

VÕ VĂN TÙNG

Tổng giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất, kinh doanh gạch men.

Người đại diện

VÕ VĂN TÙNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh gạch men.