TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTY TNHH
BÍCH HỢP

MSHV: 1848

Sô 241, Đường Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Tuy Hòa, T.Phú Yên.

(84-257) 3823 575

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

HUỲNH BÍCH HỢP

Giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng: tôn, thép, gạch men,...

Người đại diện

HUỲNH BÍCH HỢP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất vật liệu xây dựng: tôn, thép, gạch men,...