TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

DNTN
SẢN XUẤT CỌ SƠN THANH BÌNH

MSHV: 1684

Số 56/70, Đường Dương Bá Trạc, P. 2, Q. 8, TP.HCM

(84-28) 3856 8414

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

HỒ VĂN BÊN

Giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Mua bán nguyên liệu sản xuất cọ sơn, sản xuất các loại cọ sơn và các dụng cụ phục vụ ngành xây dựng.

Người đại diện

HỒ VĂN BÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán nguyên liệu sản xuất cọ sơn, sản xuất các loại cọ sơn và các dụng cụ phục vụ ngành xây dựng.