TRA CỨU DANH BẠ HỘI VIÊN

Danh Bạ > B. CÔNG NGHIỆP > 7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng > 7.2. Vật liệu xây dựng > Danh sách hội viên


product-detail

CTCP
TÔ THÀNH PHÁT

MSHV: 1397

Số 56, Đường Phạm Hữu Chí, P. 12, Q. 5, TP.HCM

(84-28) 3856 1796

Người đại diện

Chức vụ

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

Lĩnh vực hoạt động

LÝ NGUYỆT ÁNH

Tổng giám đốc

B. CÔNG NGHIỆP

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Sản xuất, kinh doanh thương mại và XNK gạch ốp lát.

Người đại diện

LÝ NGUYỆT ÁNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh thương mại và XNK gạch ốp lát.