Xây dựng và Phổ biến pháp luật

27 Tháng 12

Cập nhật văn bản pháp luật mới về thuế TNDN, thuế TNCN và những lưu ý khi quyết toán thuế...

27/12/2017 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

25 Tháng 12

Hội thảo về sổ ATA theo công ước Istanbul

25/12/2017 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

21 Tháng 12

Vai trò và Phương pháp rà soát góp ý xây dựng chính sách pháp luật đối với các Hiệp hội/...

21/12/2017 (08:00 AM - 11:30 AM)

Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM

17 Tháng 11

Cập nhật các qui định của pháp luật Hoa Kỳ tác động đến doanh nghiệp Việt Nam, kinh nghiệm phòng...

17/11/2017 (08:00 AM - 12:00 AM)

Phòng hội nghị lầu 5, VIAC, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

13 Tháng 09

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

13/09/2017 (08:00 AM - 11:30 AM)

Hội trường lầu 10, VCCI HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM

26 Tháng 05

Hội nghị đối thoại về chính sách lao động, ATVSLĐ và BHXH

26/05/2017 (08:30 AM - 08:30 AM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Q.3, Tp.HCM

12 Tháng 05

Hội thảo Lấy ý kiến Doanh nghiệp Dự thảo luật Cạnh tranh (Sửa đổi)

12/05/2017 08:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3

14 Tháng 04

Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

14/04/2017 08:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3

07 Tháng 03

Hội thảo “Tiêu chuẩn khí thải độc hại trong sản phẩm đồ gỗ nội thất và vật liệu xây dựng”

07/03/2017 08:00 AM

Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM