Xây dựng và Phổ biến pháp luật

21 Tháng 04

Hội thảo “Quy định về gia nhập thị trường – Hiện Trạng và Kiến Nghị” 

21/04/2022 (08:00 AM - 11:30 AM)

Hội trường lầu 10, trụ sở VCCI-HCM – 171 Võ Thị Sáu, Q.3

28 Tháng 11

Hội nghị đối thoại giữa Bộ tài chính và Doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính Thuế...

28/11/2019 (07:30 AM - 12:00 PM)

Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM

29 Tháng 05

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

29/05/2019 (08:30 AM - 11:30 AM)

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

20 Tháng 12

Hội thảo tập hợp ý kiến Doanh nghiệp và rà soát thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động...

20/12/2018 (08:00 AM - 11:30 AM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

30 Tháng 11

Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về Chính sách và Thủ tục hành chính Thuế,...

30/11/2018 (07:30 AM - 12:00 PM)

Hội trường A, Nhà khách T78, Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

08 Tháng 11

Tọa đàm Hoàn thiện Pháp luật về hợp đồng và Giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức Hoà...

08/11/2018 (08:00 AM - 12:00 AM)

Hội trường lầu 4, Toà nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

05 Tháng 10

Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và...

05/10/2018 (07:30 AM - 05:00 PM)

Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1

05 Tháng 10

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về pháp luật lao động

05/10/2018 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường Lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

27 Tháng 07

Lấy ý kiến doanh nghiệp nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 134/2016/NĐ-CP

27/07/2018 (08:00 AM - 12:00 AM)

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

29 Tháng 06

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các chính sách liên quan đến lao động và bảo hiểm xã...

29/06/2018 (01:00 PM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM